Uw pensioen in 2015, minder opbouw

Wijzigingen pensioen per 1 januari 2015

 De jaarlijkse pensioenopbouw wordt door het bereikte Pensioenakkoord verder beperkt. De opbouw van het pensioen wordt minder.

Lagere opbouw of opbouwpercentages betekent:
– een lagere groei van het ouderdomspensioen
– lagere uitkeringen voor nabestaandenpensioen in geval van overlijden vóór of na de pensioendatum

De pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar. Hierdoor stijgt de premie van de dekkingen voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

 De (maximale) beschikbare  premiestaffel bij beschikbare premieregelingen wordt  verlaagd.  Dat betekent dat eerder in de premie verwerkte kosten zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en administratiekosten apart in rekening worden gebracht. Ook de kosten van BSW Adviesgroep worden apart in rekening gebracht. Dit vergroot de inzichtelijkheid.

Het maximum pensioengevend salaris bedraagt  € 100.000,=. Verdient een medewerker meer, dan zal er over dat meerdere vanaf 1 januari 2015 dus geen pensioen meer opgebouwd worden. Ook het nabestaandenpensioen wordt lager.

De minimale  AOW-franchise wordt verlaagd. Door van deze lagere franchise gebruik te maken, wordt de verlaagde pensioenopbouw voor een gedeelte gecompenseerd. (Voor eindloonregelingen zal de minimale franchise stijgen)

 Belangijk is dat het opgebouwde pensioen tot 1 januari 2015 ongewijzigd blijft.

Meer inforamtie vindt u ook op de website wijzer in geldzaken.