Staatssecretaris van Financiën kondigt regeling afschaffing pensioen in eigen beheer aan

Staatssecretaris Wiebes heeft in hoofdlijnen zijn plannen bekend gemaakt om het pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen. Het wordt voor alle DGA’s mogelijk om het bestaande vermogen in eigen beheer op een fiscaal gunstige manier te beëindigen. Het streven is dit per 2017 mogelijk te maken. Er geldt dan een overgangstermijn van drie jaar. We verwachten dat er door de afschaffing van het PEB een grote adviesbehoefte ontstaat voor de ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden. We zullen je uitgebreid informeren nadat het wetsvoorstel op Prinsjesdag openbaar wordt.

Door afstempeling van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde wordt de DGA (grotendeels) bevrijd van de zgn. dividendklem. In vergelijking met de huidige regels, ontvangt de DGA dan op grond van een speciale regeling  een forse tegemoetkoming in de loonbelasting doordat hij over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de fiscale waarde van het PEB geen loonbelasting en geen revisierente behoeft te betalen.

Na afstempeling kan de DGA kiezen voor een afkoop van het PEB of overstap naar een nieuwe spaarvariant. DGA’s die het PEB niet kunnen of willen afkopen kunnen hun rechten fiscaal geruisloos afstempelen en omzetten in een oudedagsspaarverplichting (waarbij geen verdere opbouw meer mogelijk is).

Bij afkoop geldt nog een korting op de grondslag, waarbij geldt dat hoe eerder wordt afgekocht hoe aantrekkelijker dit is o.g.v. een staffel met kortingspercentages voor respectievelijk 2017, 2018 en 2019. Een DGA kan er bijvoorbeeld  vrijwillig voor kiezen om een oudedagsvoorziening op te bouwen bij een externe verzekeraar.

Het blijft ook mogelijk om netto vermogen in de bv op te bouwen. Het kabinet is eveneens van plan om de eerste schijf Vpb te verlengen naar 250.000 EUR in 2018 en 350.000 EUR in 2021. Dit maakt het opbouwen van een netto vermogen voor de oude dag in de bv aantrekkelijker.